Relacions familiars

Actualment no és possible pensar en un únic model de família. En pocs anys hem passat de la família tradicional -pare-mare-fills-, a nous models de família que modifiquen les relacions familiars entre els seus membres i requereixen noves estratègies.

Però les funcions emocionals de la família que consisteixen fonamentalment a ajudar a créixer els seus membres, continuen sent essencials per aprendre a relacionar-nos amb els altres.

Els éssers humans som éssers socials i la família és el grup natural en el qual naixem i en el qual vivim els afectes més intensos i indispensables per desenvolupar-nos personal i socialment. Això fa que apareguin amb freqüència els conflictes i les dificultats en la convivència. Un major coneixement dels patrons relacionals i de la dinàmica familiar ens permetrà resoldre amb més recursos els problemes que es presentin.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar