Relacions familiars

Actualment no és possible pensar en un únic model de família. En pocs anys hem passat de la família tradicional -pare-mare-fills-, a nous models de família que modifiquen les relacions familiars entre els seus membres i requereixen noves estratègies.

Però les funcions emocionals de la família que consisteixen fonamentalment a ajudar a créixer els seus membres, continuen sent essencials per aprendre a relacionar-nos amb els altres.

Els éssers humans som éssers socials i la família és el grup natural en el qual naixem i en el qual vivim els afectes més intensos i indispensables per desenvolupar-nos personal i socialment. Això fa que apareguin amb freqüència els conflictes i les dificultats en la convivència. Un major coneixement dels patrons relacionals i de la dinàmica familiar ens permetrà resoldre amb més recursos els problemes que es presentin.